ઉત્પાદન

જૂન 2019 માં હેન્ડ્રેડ-રેજિમેન્ટ કAMમ્પAન હેબી કિંગમેટલ ફ્લાઇંગ અને પાઇપ ફિટિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક.., લિ.

અભિનંદન! જૂન 2018 માં 70 થી વધુ કંપનીઓ વચ્ચેની સો-રેજિમેન્ટ અભિયાનમાં હેબી કિંગમેટલ ફ્લાઇંગ એન્ડ પાઇપ ફિટિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક.. # મેનહોલ કવર સેલિંગ માટે, ફ્લેંજ વેચવા માટે # લાખો હીરો, શ્રેષ્ઠ ટીમ, શ્રેષ્ઠ સેવા અને તેથી વધુ.

01
1574239366151781
1574239359487196

પોસ્ટ સમય: -ગસ્ટ-31-2020